ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

ใกล้ถึงวันสำคัญ วันของผู้ประสิทธิประสาทวิชา วันคร 16 มกราคม 2554 เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญสำหรับวงการ การศึกษาไทย เพราะเป็นวันครูแห่งชาติ ผู้ที่คอยประสิทธิประสาทวิชาให้กับเรา ตั้งแต่เรายังเล็ก เพื่อให้มีความรู้ เพื่อให้เป็นคนดี และเพื่อให้เป็นคนที่ทำประโยชน์แก่สังคมเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่ คำว่าครู นั้น จะเป็นคำที่เมื่อนึกถึง หรือพูดถึง ผู้ที่เป็นลูกศิษย์หรือเคยได้รับการเพาะบ่มการมา จะได้ระลึกถึงบุญคุณของท่าน ในการที่สั่งสอนให้เราเป็นคนเต็มคน ในที่นี้อาจหมายถึง การเป็นคนที่ไม่เบียดเบียน หรือทำร้ายผู้อื่น สอนเราให้เป็นคนที่คิดดี พูดดี แล้วทำดีผมก็เป็นคนหนึ่งที่ระลึกถึงวันสำคัญวันนี้ เพราะครูบาอาจารย์ ล้วนเป็นบุคคลที่เป็นผู้เสียสละ เป็นพ่อพิมพ์ , แม่พิมพ์ ของชาติ เป็นเสมือนเรือจ้างที่ มีหน้าที่รับลูกศิษย์อีกฝั่งหนึ่งไปส่งยังอีกฝั่งหนึ่ง ก็คือฝั่งแห่งความสำเร็จ จะมีสักกี่คนที่ได้มีโอกาสกลับไปหาครูบาอาจารย์ นำพวงมาลัยไปไหว้ เพื่อแสดงความเคารพแก่ท่าน แม้แต่ผมเองก็ได้แค่คิดเท่านั้น เพราะไม่มีโอกาสที่จะได้กลับไป แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือการนึกถึง ระลึกถึง และการให้ความเคารพแก่ท่านครูบาอาจารย์เปรียบกับ พ่อ และ แม่ คนที่สองของเรา ที่คอยอบรมสั่งสอน คอยชี้แนะแนวทางที่ถูกที่ควรให้กับเรา ทั้ง ๆ ที่ลูกหลานก็ไม่ใช่ เราจึงควรรำลึกถึงท่านให้มาก ๆ โดยส่วนตัวนั้นผมให้ความเคารพและ ระลึกถึงสิ่งที่สำคัญ 3 อย่าง          1. การให้ความเคารพต่อพ่อแม่

          2. การให้ความเคารพต่อครูบาอาจารย์

          3. การให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณเท่านี้ผมคิดว่าก็ทำให้เรามีความสุขได้ อย่างแท้จริง และเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะให้ความสำคัญและ ระลึกถึงโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยใด ๆ                                           ส.ต.อ.ศักดา     เรียบสุข

                                              ผบ.หมู่(ป.)สภ.บางปู

                                                   webmaster
14 ธ.ค. 2553 0 4,117
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500
^