ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

บุคลากร

 • thumbnail

  พ.ต.ท.พจนกร กัญจินะ

 • thumbnail

  พ.ต.ท.สุทธิชน ธงชัยภูมิ

 • thumbnail

  พ.ต.ท.สุทธิชน ธงชัยภูมิ

  • thumbnail

   พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ

   ผกก.สภ.บางปู

  ผู้บังคับบัญชา

  • thumbnail

   พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ

   ผกก.สภ.บางปู

  • thumbnail

   พ.ต.ท.สุรกิจ มรกตสุวรรณ

   รอง ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวน

  • thumbnail

   พ.ต.ท.จีรวัช รุ่งกลิ่น

   รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   พ.ต.ท.สุทธิชน ธงชัยภูมิ

   รองผู้กำกับ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรบางปู

  งานป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   พ.ต.ท.จีรวัช รุ่งกลิ่น

   รอง ผกก.ป.สภ.บางปู

  งานสอบสวน

  • thumbnail

   พ.ต.ท.สุทธิชน ธงชัยภูมิ

   รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   พ.ต.ท.อภิชัย ไลออน

   รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ จันสี

   สว.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   พ.ต.ท.นรเศรฐษ์ สุขศรี

   สว.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   พ.ต.ท.พัศชัย เจริญสาคร

   สว.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   ร.ต.อ.คมกฤชต์ ทองอุไร

   รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   ร.ต.อ.สุธาดา ศรีสุวงศ์

   รอง สว.(สอบสวน)สภ.บางปู

  • thumbnail

   ร.ต.อ.อำนาจ ตะเคียนราช

  งานอำนวยการ

  • thumbnail

   พ.ต.ท.หญิง มานิตา บุญสมหวัง

   สารวัตรอำนวยการ

  • thumbnail

   ร.ต.อ. หญิง ปาณิศรา ไชยสลี

   รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรบางปู

  • thumbnail

   ด.ต.เอกลักษ์ สมีน้อย

   ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   ด.ต.สัมพันธ์ โป้สูงเนิน

   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   ส.ต.ท.ณรงค์ พันหอม

   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   ส.ต.ท.เรืองศักดิ์ อินไข

   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   ส.ต.อ.วิชญ์พล สุขโข

   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

  • thumbnail

   ส.ต.ต.ลิขิต บุญเติม

   ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม

  งานจราจร

  • thumbnail

   พ.ต.ท.จำลักษณ์ สุวรรณพรหม

   สารวัตร ป้องกันปราบปราม / จราจร

  • thumbnail

   ร.ต.ต.นพพงษ์ เพ็งคำศรี

   รอง สารวัตรป้องกันปราบปราม

  งานสืบสวน

  • thumbnail

   พ.ต.ท.ตุลชัย สมใจ

   รองสารวัตรสืบสวน

  ^