ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

ITA 03

แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย


 

แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ ในคดีอาญา


 

แนวปฏิบัติในการจับ หรือค้น


 

มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ


 

แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน
 

สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา^