ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

ยาเสพติดกำเนิดใหม่ 10 ชนิด

 

 

:: ยาเสพติดกำเนิดใหม่ 10 ชนิด ::
 


     ยาเสพติดกำเนิดใหม่ หมายถึง สารเสพติดที่ยังไม่เคยถูกนำออกมาเผยแพร่ในสังคมมาก่อนหน้านี้ ยังไม่เคยมีการใช้และการแพร่ระบาด และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องสถานะทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม 
สาเหตุของการกำเนิด คือ 
1. นำเสนอสินค้าใหม่เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 
2. เพื่อทดลองวิชาความรู้ทางด้านการดีไซน์ยาเสพติด 
3. เพื่อนำหน้าการควบคุมทางกฎหมาย/หลีกเลี่ยงกฎหมาย 
4. เพื่อเศรษฐกิจของผู้ค้า 

ตัวยา ได้แก่ 
1. mCPP  เม็ดกลม สีเขียว มีฤทธิ์เหมือนยากลุ่มเอ็กซ์ตาซี 
2. DMA  เป็นก้อนสีขาวใสเล็กๆ มีฤทธิ์เหมือนยาบ้า เข้าสู่ร่างกายแล้วถูกเปลี่ยนเป็นยาบ้าที่ตับ 
3. Synthetic Heroin Pills (Subutex) เม็ดยาวรี มีร่องแบ่งครึ่งเม็ด มีฤทธิ์เหมือนเฮโรอีน 
4. Synthetic Heroin Pills (3-methylfentanyl) ผงละเอียดสีน้ำตาลอ่อน สูดเข้าโพรงจมูกแล้วได้ฤทธิ์เหมือนเฮโรอีน 
5. New Heroin หรือ MPTP ผงละเอียดสีขาว สูดเข้าโพรงจมูกแล้วได้ฤทธิ์เหมือนเฮโรอีน และทำให้เกิด parkinsonian syndrome 
6. Crack หรือ ROCK ผงสีขาว สูดควันแล้วได้ฤทธิ์กระตุ้นประสาท 
7. วันทูคอล/4x100/8x100/10x100 ยาน้ำสีต่างๆ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาไม่ชัดเจน 
8. เด็กซ์โตร ยาเม็ดแก้ไอ ทำให้เกิดอาการเมาและประสาทหลอน 
9. ไฟแช็กแก๊ส ไฟแช็กแก๊สสำเร็จรูปแบบใช้หมดแล้วทิ้ง ทำให้เกิดอาการมึนเมาจากฤทธิ์กดประสาท 
10. Bufo paper/Cane toads skin กระดาษซับ/หนังกบตากแห้ง ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เกิด Serotonin Syndrome


ที่มา : สำนักงาน ป.ป.ส. Blog

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^