ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ด้วย Ajax โดยคนไทย

โครงการ D.A.R.E. ปี 2553 เริ่มสอนแล้วครับ

23 มิ.ย. 2553 2 3,086

 ด.ต.สุมิตร   ไทยเกิด    เทอมนี้รับผิดชอบ 2 โรงเรียนครับ คือ ร.ร.วัดคลองเก้า  จำนวน  1 ห้องเรียน แล้วก็ โรงเรียนศึกษาสรรค์ อีก 2 ห้องเรียนครับ ด.ต.กิตติ   วัฒนเบญจโสภา  เทอมนี้ก็รับผิดชอบสอน 2 โรงเรียนเช่นเดียวกัน คือ ร.ร.ดิษลี ส่วนอีก 1 โรงเรียน คือ ร.ร.พิบูลประชาบาล ส.ต.ท.ศักดา  เรียบสุข เทอมนี้รับผิดชอบ 1 โรงเรียน คือ ร.ร.เอี่ยมสุรีย์ จำนวน 4 ห้องเรียนครับภาพกิจกรรมการสอนต่าง ๆ จะทยอยอัพเดทลง web แน่นอนครับ .
ความคิดเห็น #1 23 มิ.ย. 2553 124.122.xxx.xxx

555555555+คนเดียว 1 โรงเรียนแต่ 4 ห้องเลยน่ะ ศิษย์พี่เหนื่อย ๆๆ อีกแล้ว
ความคิดเห็น #2 04 ก.ย. 2553 115.87.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500
^